Strüktürel silikonlu giydirme cephenin genel kullanım amacı dışarıdan sürekli cam görme isteğidir. Cam paneller çerçevelere silikonla yapıştırılarak uygulanmaktadır. Yatay ve düşeyde stürktürel silikon kullanılarak dörtkenarı silikonlu sistemler elde edilir. Görünüm olarak kesintisiz can görüntüsü elde edilir. Yan yana gelen cam üniteleri arası boşluk EPDM fitiller ile kapatılmaktadır. 

BİLGİ BANKASI
Ünlü mimar Le Corbusier mimarlığın tarihi için: "Bu, pencerenin mücadelesinin öyküsüdür" diye bir tanımlama yapmıştır. 20. yüzyıl mimarisi, bu düşünceyi onaylarcasına, bina cephelerinde opak yüzey oranlarının azalması ve saydam yüzeylerin genişlediği yeni mimari akımlar ve yeni cephelerle karşımıza çıkmaktadır. Endüstri devrimi ile ortaya çıkan üretim ve mühendislik alanlarındaki buluşlar sayesinde gelişen yapım sistemleri sonucu, bina cephelerinde daha özgür pencere boşluklarının açılmasına olanak sağlanmış, böylece pencerelerden beklenen işlevler de boyut değiştirmiştir.