SİLİKON CEPHE - EKONOMİK SİSTEM

Bu sistemin kullanım amacı dışarıdan sürekli cam görme isteğidir. Cam paneller içerisine yerleştirilen çıta ve klipsler ile camlar taşıyıcı konstrüksiyona sabitlenir. Yatay ve düşeyde tüm derz boşluklarına stürktürel silikon uygulanarak dörtkenarı silikonlu sistemler elde edilir. 

BİLGİ BANKASI
Giydirme cephe, cam, metal paneller veya ince taş içeren genellikle alüminyum karkas ile yapının kolon ve döşemelerine bağlı olarak çalışan taşıyıcı özelliği olmayan rüzgar ve yerçekimi yüklerini yapı konstrüksiyonuna aktaran bin dış kabuk sistemidir.