SİLİKON CEPHE - EKONOMİK SİSTEM

Bu sistemin kullanım amacı dışarıdan sürekli cam görme isteğidir. Cam paneller içerisine yerleştirilen çıta ve klipsler ile camlar taşıyıcı konstrüksiyona sabitlenir. Yatay ve düşeyde tüm derz boşluklarına stürktürel silikon uygulanarak dörtkenarı silikonlu sistemler elde edilir. 

BİLGİ BANKASI
İlk cam patenti, 1904 yılında Belçika’da alınmıştır. Bu gelişimle birlikte, camın metallerle birlikte kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Cam ve demir giydirme cephe kullanımında ABD’deki erken dönem binalarından biri, 1908 yılında inşa edilen 6 katlı Boley Clothing Company binası olmuştur. Giydirme cephelerin bu erken dönemlerinde sadece demir kullanılmamış, demir ve çeliğin yanı sıra, bronz ve bakır gibi metaller de kullanılmıştır. Giydirme cephelerin yüksek yapılardaki kullanımının dünyadaki ilk örneklerinden, 1929 yılında New York’da yapılmış olan Empire State binası, 4.000 alüminyum spandrel panelden oluşturulmuş ve yapımı 18 ayda tamamlanmıştır.