SİLİKON CEPHE - EKONOMİK SİSTEM

Bu sistemin kullanım amacı dışarıdan sürekli cam görme isteğidir. Cam paneller içerisine yerleştirilen çıta ve klipsler ile camlar taşıyıcı konstrüksiyona sabitlenir. Yatay ve düşeyde tüm derz boşluklarına stürktürel silikon uygulanarak dörtkenarı silikonlu sistemler elde edilir. 

BİLGİ BANKASI
Giydirme cephe sisteminin tarihçesine bakıldığında, dünyadaki ilk asma giydirme cephe uygulamasının, 1820 yılında Philadelphia’da iki katlı bir banka binasının cephesinde yapılmış olduğu görülmektedir. Giydirme cephe konseptinin ortaya çıkmasına neden olan çelik konstrüksiyonlu ilk gökdelen ise, 1883 yılında inşa edilen Chicago’daki Home Insurance binasıdır. 1851 yılında Londra’da inşa edilen Crystal Palace sergi merkezi, dökme demir taşıyıcı çubuklar arasına yerleştirilmiş, 300.000 parça cam kullanılarak oluşturulmuş, tamamen şeffaf olan kabuğu ile yeni bir kavramı dünyaya tanıtmıştır.