Tam-Yarı Kapaklı Cam Cephe’ olarak da tanımlanan bu sistemin özelliği cepheden bakıldığında düşey ve yatayda alüminyum kapak veya bir eksende alüminyum kapak görülmesidir. Bu sistemde baskı profili cam veya dolgu biriminin dış yüzeyi kenarlarında bulunur. İki birim arasına dış conta yerleştirilir. Baskı profili ısı kesici EPDM fitiller yoluyla konstrüksiyona vidalanarak basınç uygulanmış olur. Son olarak istenilen tarzda kapak profili uygulanarak dizayn tamamlanır.

BİLGİ BANKASI
Bir binanın tamamen giydirme cephe ile kaplanması ise 1934 yılında, Oregon’da 12 katlı bir ticaret merkezinin inşa edilmesiyle gerçekleşmiştir. Ancak o yıllarda giydirme cephe detayları, doğrama detaylarının cepheye adapte edilmesinden ileriye gidememiştir. Giydirme cephelerin ilk örnekleri, yalıtımlı ve işlenmiş camlara ve uygun profillere sahip olmadıkları için, kendilerinden beklenen konfor koşullarını tam olarak yerine getirememişlerdir. Alüminyum ve cam üretiminde gelişen teknoloji, bu iki malzemenin cephelerde kombine olarak kullanılmasına olanak sağlamış, bina ağırlığı azalırken, kat yükseltme olanağı da artmıştır. 1930’lu yıllarda yüksek yapılarda kullanım alanı bulan giydirme cephe sistemi, 1950’lerde patlama yaparak, bir anlamda yüksek yapıların simgesi haline dönüşmüş ve modern binaların cephelerinde yaygın kullanım alanı bulmuştur. Bu gelişmede önemli bir etken de, II. Dünya Savaşı sırasında askeri alanda artan alüminyum üretim kapasitesinin, savaş sonrasında piyasaya ucuz