HAKKIMIZDA

Sıla Yapı kurulduğu günden beri sürekli gelişim göstermekte ve müşterilerinin memnuniyetini kazanmaktadır. Bu başarısını da şirketin aşağıdaki ilkelerinden taviz vermeden çalışması neticesinde elde etmiştir.

Çalışma İlkelerimiz:

1).
Şirketimizin temeli dürüstlük, doğruluk ve genel ahlak kriterleri ile oluşturulmuştur.
2). Müşteri menfaatlerini kendi menfaatlerimizden üstün tutarak müşterimizin daimi memnuniyetini kazanmak.
3). Bilgi, teknoloji ve deneyimi çalışma hayatımızın her alanında kullanarak geleceğin cephe tasarımlarını şekillendirmek.
4). Kurum ya da kuruluşların; kurumsal kimliklerini, vizyon ve misyonlarını tasarımlarımızda göstererek firmaların imajlarını binalarına yansıtmak.
5). Tüm çalışanlarımızın sürekli eğitim ve gelişimini sağlayarak tüm dünya ile entegre olmak ve uluslar arası firmalar ile rekabet edebilecek düzeye erişmek.

BİLGİ BANKASI
Ünlü mimar Le Corbusier mimarlığın tarihi için: "Bu, pencerenin mücadelesinin öyküsüdür" diye bir tanımlama yapmıştır. 20. yüzyıl mimarisi, bu düşünceyi onaylarcasına, bina cephelerinde opak yüzey oranlarının azalması ve saydam yüzeylerin genişlediği yeni mimari akımlar ve yeni cephelerle karşımıza çıkmaktadır. Endüstri devrimi ile ortaya çıkan üretim ve mühendislik alanlarındaki buluşlar sayesinde gelişen yapım sistemleri sonucu, bina cephelerinde daha özgür pencere boşluklarının açılmasına olanak sağlanmış, böylece pencerelerden beklenen işlevler de boyut değiştirmiştir.