HAKKIMIZDA

Sıla Yapı kurulduğu günden beri sürekli gelişim göstermekte ve müşterilerinin memnuniyetini kazanmaktadır. Bu başarısını da şirketin aşağıdaki ilkelerinden taviz vermeden çalışması neticesinde elde etmiştir.

Çalışma İlkelerimiz:

1).
Şirketimizin temeli dürüstlük, doğruluk ve genel ahlak kriterleri ile oluşturulmuştur.
2). Müşteri menfaatlerini kendi menfaatlerimizden üstün tutarak müşterimizin daimi memnuniyetini kazanmak.
3). Bilgi, teknoloji ve deneyimi çalışma hayatımızın her alanında kullanarak geleceğin cephe tasarımlarını şekillendirmek.
4). Kurum ya da kuruluşların; kurumsal kimliklerini, vizyon ve misyonlarını tasarımlarımızda göstererek firmaların imajlarını binalarına yansıtmak.
5). Tüm çalışanlarımızın sürekli eğitim ve gelişimini sağlayarak tüm dünya ile entegre olmak ve uluslar arası firmalar ile rekabet edebilecek düzeye erişmek.

BİLGİ BANKASI
Bir binanın tamamen giydirme cephe ile kaplanması ise 1934 yılında, Oregon’da 12 katlı bir ticaret merkezinin inşa edilmesiyle gerçekleşmiştir. Ancak o yıllarda giydirme cephe detayları, doğrama detaylarının cepheye adapte edilmesinden ileriye gidememiştir. Giydirme cephelerin ilk örnekleri, yalıtımlı ve işlenmiş camlara ve uygun profillere sahip olmadıkları için, kendilerinden beklenen konfor koşullarını tam olarak yerine getirememişlerdir. Alüminyum ve cam üretiminde gelişen teknoloji, bu iki malzemenin cephelerde kombine olarak kullanılmasına olanak sağlamış, bina ağırlığı azalırken, kat yükseltme olanağı da artmıştır. 1930’lu yıllarda yüksek yapılarda kullanım alanı bulan giydirme cephe sistemi, 1950’lerde patlama yaparak, bir anlamda yüksek yapıların simgesi haline dönüşmüş ve modern binaların cephelerinde yaygın kullanım alanı bulmuştur. Bu gelişmede önemli bir etken de, II. Dünya Savaşı sırasında askeri alanda artan alüminyum üretim kapasitesinin, savaş sonrasında piyasaya ucuz